Undervisningslokalet

På Centret er der et stort undervisningslokale (op til 50 deltagere), hvor der afholdes temadage, kurser og produktpræsentationsdage. Det sidste er fire årlige dage, hvor nye velfærdsteknologier præsenteres for fagpersoner fra kommunerne. Der er også mulighed for at afholde møde i forbindelse med en rundvisning på Centret.

I undervisningslokalet er der skiftende udstillinger, hvor man i øjeblikket kan se udstillingen “Brandsikker Bolig”, der er lavet i samarbejde med Nordjyllands Beredskab. Her kan man få inspiration til, hvordan man beskytter borgere og sig selv mod brand.
Brandrisikoen i hjemmet er især høj hos ældre borgere og hos borgere med misbrugsproblematikker. Kom ud og bliv inspireret.