Stue/Køkken

mydoor-01Besøg firma  

1Mydoor fra Eden Denmark

Formål: Skaber mulighed for selv at finde hjem via genkendelse af hoveddør.

Målgruppe: Borgere, som har problemer med at huske og finde vej

Betydning for borgere: Genkendelse af personlig hoveddør. Medfører styrket identitet og selvbestemmelse, inspirerer til meningsfulde samtaler.

Betydning for medarbejderne: Frigivelse af tid (borgeren finder hjem), dybere kendskab til borger (inspiration til samtaleemner), styrkelse af egenomsorgen (behov for mindre hjælp) og mindre irritation i omgivelserne.

seniortryghed-02Besøg firma  

2Seniortryghed* fra Actas

Formål: Sikring af personer i egen bolig.

Målgruppe: Ældre i egen bolig og deres pårørende.

Betydning for borger: Sikkerhed – øget livskvalitet.

Betydning for medarbejdere: Sikkerhed hos borgeren giver mindre stress.

produkt-02Besøg firma  

3 Stemmestyring af bolig fra Human Tech

Formål: Borgere opnår højere selvhjulpenhed og øget kontrol af deres omgivelser tillige med formindsket afhængighed af andres tilstedeværelse.

Målgruppe: Fysisk handicappede borgere, som har svært ved at bevæge sig rundt eller at trykke på knapper.

Betydning for borgeren: : Borgerne får større frihed og medbestemmelse og bliver mere selvhjulpne, da de med dette system i stor udstrækning selv kan få tingene til at ske, uden at der behøver at være andre til stede.

Betydning for medarbejderen: Medarbejderen får mere selvhjulpne borgere, og ikke behøver at hjælpe borgeren med at udføre de mindre dagligdags opgaver.

produkt-04Besøg firma  

4 Paro-robotsæl fra Gloria Mundi Care

Formål: At stimulere til kontakt og kommunikation, genkalde holdninger, følelser, hukommelse fra et levet liv, sprog og omsorg. Kan bruges som underholdning eller som socialpædagogisk redskab.

Målgruppe: Personer med demens eller psykiske handicap.

Betydning for borgeren: Kan højne livskvaliteten, skabe koncentration, tryghed, ro og give mulighed for at give et ’dyr’ omsorg, uden at dette kommer til skade.

Betydning for medarbejderen: Kan bidrage til øget kommunikation med borger. Kan bruges i stedet for andre indgribende tiltag, såsom medicin, til at dæmpe udadreagerende adfærd, uro, trang til at vandre omkring m.v.

manuxaBesøg firma  

5 Manuxa* fra Manuxa

Formål: At gøre borgere med gribevanskeligheder mere selvhjulpne

Målgruppe: Borgere med nedsat gribefunktion, f. eks. leddegigtramte, slidgigtramte, borgere med senhjerneskade, sklerose og håndkirurgiske patienter

Betydning for borgeren: Nedsatte smerter i fingre og håndled, samt reduceret udtrætning. Mere selvhjulpen og kan løse opgaver selv, som de plejer at få andre til at hjælpe med. Fx indkøb, madlavning, rengøring personlig pleje, samt hus og have

Betydning for medarbejderen: Mere selvhjulpne borgere, kan være med til at frigøre tid til andre opgaver

lux-aeroguard-06Besøg firma  

6 Lux Aeroguard Mini* fra Nordic2care

Formål: Sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Målgruppe: Alt personale inden for omsorg og pleje.

Betydning for borger: Hvis indeklimaet er godt får borgeren oftere besøg af pårørende. Dette skaber en højere værdighed, som der ved øger livsglæden.

Betydning for medarbejder: Sundere arbejdsmiljø pga. bedre indeklima, som kan medvirke til at medarbejderne bliver lidt længere hos borgeren.

4singlebord-07Besøg firma  

7 4Single bord fra Ropox

Formål: At lave aktiviteter og udvikle relationer.

Målgruppe: Stor, lille, ung, ældre eller kørestolsbrugere.

Betydning for borgeren: Gør aktiviteter overskuelige, da bordet kan indstilles efter skiftende behov.

Betydning for medarbejderen: Kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet – mulighed for at indstille højden.

Forventet økonomisk effekt: Frigør medarbejdernes tid til andre opgaver.

besticBesøg firma  

8Obi fra Carewarekompagniet

Formål: At give borgeren større selvstændighed, medarbejderen et bedre arbejdsmiljø og kommunerne en økonomisk besparelse

Målgruppe: Mennesker med nedsat funktion i arme og hænder, der er afhængige af, at blive madet af andre

Betydning for borgeren: Brugerne af spisehjælpemidlet Obi oplever større selvstændighed, selvtillid og en samlet bedre livskvalitet, når de kan spise selv. De føler mere værdighed og selvværd i hverdagen

Betydning for medarbejderen: Medarbejderne får mere tid, som de kan bruge på at løse andre opgaver eller hjælpe andre, som ellers måtte vente. I følge personalet selv giver den et rigtig godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og er et lyspunkt i en tid med nedskæringer

Besøg firma  

9 inmu Relax & Dance* fra Inmutouch

Formål: Relax skaber ro, afslapning og velvære for borgere med demens, og give dennes pårørende og plejepersonalet en bedre og lettere hverdag. Dance skaberfængslende og danseværdige Bossa Nova-musik og dybe vibrationer kan skabe lyst til bevægelse og velvære

Målgruppe:Demente, deres pårørende og andre særlige behov, samt plejepersonale

Betydning for borger: Skaber ro, bevægelse og velvære for borgere med demens eller andre med særlige behov. Puderne gør urolige og forvirrende situationer lettere ved at skabe et fast holdepunkt, og giver en bedre nattesøvn

Betydning for medarbejder: Giver plejepersonalet et værktøj til at hjælpe urolige og udadreagerende med på en blid og værdig måde

Besøg firma  

10 Edero Armon* fra Carewarekompagniet

Formål: Understøtter armen så brugeren frit kan bevæge armen i alle retninger.

Målgruppe: Personer med nedsat styrke i arme, skuldre og hænder eller med kroniske smerter, som kun kan bruge armen i kort tid af gangen. Det kan skyldes muskelsygdomme, ryg-/hjerneskader eller i forbindelse med en arbejdsskade mfl.

Betydning for borger: Hjælper den enkelte borger til at være selvhjulpen i de fleste af hverdagens almindelige gøremål. Kirurger, tandlæger, ultralydsscannere og andre professioner, der kræver præcision og gentagne bevægelser, kan kompensere eller undgå skulder- og rygskader.

Betydning for medarbejder: Ved genoptræning aflastes terapeuten, idet brugeren selv holder og træner armene.

prod-11-newBesøg firma  

11 Automatisk medicindispenser* fra Evondos

Formål: Hjælpe borgeren til at tage sin medicin på det rigtige tidspunkt i den rigtige dosis.  Hjælpe personalet med at få en mere fleksibel og mindre stressende arbejdsdag. 

Målgruppe: Alle borgere der har brug for hjælp til at tage sin medicin på det rigtige tidspunkt og som ønsker et selvstændigt liv.

Betydning for borger: Mere selvstændigt liv, hvor man ikke er afhængig af plejepersonale. Større mulighed for at klare sig selv.

Betydning for medarbejder: Mindre stressende for personalet, øget fleksibilitet og mere fokus på den plejende del af arbejdet ved borgeren. Der vil gennem caresystemet være dokumentation for, hvornår borgeren har taget sin medicin, samt hvem der håndterer medicinen.

 

produkt-08Besøg firma  

12 Hæve/sænke køkken fra Pressalit Care

Formål: Bord: Løfteenheden kan højdejustere bordplader med 28cm, så denne kan tilpasses brugerens behov. Skabe: Løfteenheden gør overskabets opbevaring tilgængelig for personer, der ikke kan nå højt op, f.eks. kørestolsbrugere med nedsat funktionsevne.

Målgruppe: Bord: Personer med nedsat funktionsevne, samt køkkenpersonale der har behov for ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Skabe: Personer med nedsat fysisk funktion, f.eks. personer i kørestol.

Betydning for borger: Bord: Med korrekt bordpladehøjde ved arbejdsplads, kogeplade og vask i køkkenet, kan brugeren arbejde i køkkenet uden hjælp. Skabe: Med løfteenheden kan personer med nedsat funktion arbejde i køkkenet uden hjælp fra andre.

Betydning for medarbejder: Med løfteenhederne på bord og skabe kan beboere være selvhjulpne i forbindelse med køkkenarbejde, som giver tidsbesparelse for medarbejderne. Giver det mulighed for at gennemføre rekreative aktiviteter i køkkenet. Bordet giver korrekte arbejdsstillinger.

produkt-10Besøg firma  

13ELSI Smart Floor & eLea fra MariCare

Formål:Faldforbyggende, alarmere/information ved adfærdsændringer. Et hjælpeværktøj for bedre pleje og omsorg og øget sikkerhed.

Målgruppe:Beboere på pleje-, og rehabiliteringscentre og specielt beboere, som kræver større omsorg. Sensorteknologien eLea henvender sig også til private hjem.

Betydning for borger: Større sikkerhed, tryghed, selvstændighed og øget omsorg 24 timer i døgnet uden at man bliver forstyrret. Automatisk alarmering af personale ved eksempelvis fald

Betydning for medarbejder: Medarbejderne kan fokusere deres pleje og omsorg til de mest trængende, og få mere tid social kontakt med beboerne.

produkt-10Besøg firma  

14DigiRehab fra DigiRehab

Formål:: At rehabilitering og forebyggende fysisk træning kan udføres af hjemmepleje-medarbejdere i et nøje overvåget setup, hvor der er fokus på, at indsatsen tildeles de rigtige borgere, der er modtagelige for træning, og hvor effekten vil være markant.

Målgruppe:Erfaringerne viser, at ca. 60% af dem, der modtager hjemmepleje, med fordel kan gives et træningsforløb med DigiRehab. Løsningen fungerer udmærket til §83a og §86 træning, mens borgere der træner efter §140 skal overvåges af fysioterapeuter.

Betydning for borger: God målrettet træning rettet mod det borgeren får hjemmehjælp for at klare. Med et højere funktionsniveau opleves effekten også i form af er bedre livskvalitet og mere selvhjulpenhed. Via screening opleves også mindre fremgange, da disse måles og synliggøres.

Betydning for medarbejder:Medarbejderne oplever spændende arbejde, hvor man guides gennem rehabiliteringsopgaven og understøttes i den rehabiliterende tankegang. Medarbejderen oplever at borgerne udviser fremgang, og at de bliver mere selvhjulpne. Med systemet opleves em sammenhæng i indsats og effekt ved at give borgen en korrekt og ensartet træning.

 

* Beskrivelse udarbejdet i samarbejde med CareWare og Aarhus Kommune

Få en guidet rundvisning

Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf. 25 20 28 84 eller skriv til cfv-aeh@aalborg.dk

Tilmelding senest dagen før kl. 12

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende et af vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 25 20 28 84
E-mail: cfv-aeh@aalborg.dk